انکودر RA3103

Incremental encoder RA3103 ifm

  • توالی پالس تعریف شده برای تشخیص مطمئن سرعت های چرخشی
  • برای تعیین موقعیت دقیق و اندازه گیری خطی
  • مقاومت بالا در برابر ضربه و لرزش به لطف اصل حسگر مغناطیسی
دسته بندی