انکودر RV3110

Incremental encoder RV3110 ifm

توالی پالس تعریف شده برای تشخیص مطمئن سرعت های چرخشی
برای تعیین موقعیت دقیق و اندازه گیری خطی
مقاومت بالا در برابر ضربه و لرزش به لطف اصل حسگر مغناطیسی

 

دسته بندی