ترانسمتر دما TA2537

Temperature transmitter TA2537 ifm

  • طراحی بهداشتی برای نیازهای صنایع غذایی و آشامیدنی
  • خروجی آنالوگ مقیاس پذیر دقیق و دقت بالا در کل محدوده دما
  • دارای خروجی تشخیصی برای پایش دریفت و عیب
دسته بندی