دبی سنج مغناطیسی SM9500

Magnetic-inductive flow meter SM9500 ifm

  • اندازه گیری دقیق دبی، مصرف و دمای متوسط
  • دقت بالا، تکرارپذیری و دینامیک اندازه گیری
  • دارای خروجی سوئیچینگ، خروجی آنالوگ و خروجی پالس

 

دسته بندی