سنسور آلتراسونیک UGT212

Ultrasonic sensor UGT212 ifm

  •  طراحی صرفه جویی در فضا، برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است
  • عملکرد خروجی normally open / normally closed قابل برنامه ریزی است
  • تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت یا ویژگی های سطح جسم
    LED به وضوح قابل مشاهده برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و اکو