سنسور آلتراسونیک UIT510

Ultrasonic sensor UIT510 ifm

  • محدوده تشخیص بسیار بزرگ
  • LED به وضوح قابل مشاهده برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و اکو
  • تنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه فشاری
  • دارای خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی و خروجی آنالوگ مقیاس پذیر
  • تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت یا ویژگی های سطح جسم