سنسور القایی DR2503

Inductive sensor DR2503 ifm

  • نظارت قابل اعتماد جهت چرخش، فرکانس، سرعت چرخش و سرعت
  • فرکانس ورودی بالا تا 60000 پالس در دقیقه
  • یک خروجی سوئیچینگ برای جهت چرخش و یکی برای نظارت بر سرعت چرخش
  • عملکردهای مختلف نظارت قابل تنظیم
دسته بندی