سنسور القایی IG0404

Inductive sensor IG0404 ifm

  • دارای مرحله خروجی ترکیبی AC/DC
  • محدوده ولتاژ عملیاتی بزرگ
  • تکنولوژی دو سیمه
  • محدوده دمای عملیاتی گسترده
  • محفظه فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی خشن

 

دسته بندی