سنسور القایی II505A

Inductive sensor II505A ifm

  • برای کاربرد در مناطق خطرناک
  • امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
  • صورت حسگر فلزی برای کارهای سنگین
  • پایداری مکانیکی ویژه ایمنی بالای گیاه را تضمین می کند
  • نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ

 

دسته بندی