سنسور القایی II5952

Inductive sensor II5952 ifm

  • محفظه فلزی مقاوم برای استفاده در ماشین های متحرک
  • محدوده حسی طولانی برای زمان بالا
  • محدوده دمای عملیاتی گسترده
  • امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
  • نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ

 

دسته بندی