سنسور القایی IIM219

Inductive sensor IIM219 ifm

  • محدوده دمای عملیاتی گسترده
  • حفاظت از نفوذ بالا برای شرایط سخت محیطی
  • مقاومت بالا در برابر EMC مطابق با استانداردهای خودرو
  • محدوده ولتاژ عملیاتی بزرگ

 

دسته بندی