سنسور القایی LDL100

conductive conductivity sensor LDL100 ifm

بهبود عملکرد فرآیند با نقاط اندازه گیری انعطاف پذیر
طراحی فشرده و باکیفیت سنسور از خرابی ها و خرابی های برنامه ریزی نشده جلوگیری می کند

 

دسته بندی