سنسور جریان هوای فشرده SD9500

Compressed air meter SD9500 ifm

  • اندازه گیری دقیق دبی، مصرف، فشار و دمای متوسط
  • دقت بالا، تکرارپذیری و دینامیک اندازه گیری
  • برای تشخیص هوای فشرده در مصارف صنعتی
  • نمایشگر قرمز/سبز برای شناسایی واضح محدوده قابل قبول
  • صفحه نمایش را می توان برای تراز بهینه چرخاند

 

دسته بندی