سنسور رطوبت LDH292

air humidity sensor LDH292 ifm

  • نظارت ساده بر دما و رطوبت هوا برای محافظت از تاسیسات الکتریکی، کابینت های کنترل یا فرآیندهای تولید
  • خروجی داده در هر IO-Link
  • تعویض آسان سنسور به لطف تنظیم خودکار پارامتر هنگام اتصال به IO-Link master

 

دسته بندی