سنسور سرعت DD2605

Speed sensor DD2605 ifm

Evaluation unit for speed monitoring

واحد ارزیابی برای پایش سرعت
  • برای تشخیص فرکانس، سرعت و سرعت چرخش
  • مانیتورینگ دو کانال ورودی با هر کدام یک رله خروجی مجزا
  • تنظیم آسان نقاط سوئیچ از طریق دکمه های برنامه نویسی
  • فرکانس ورودی بالا تا 60000 پالس در دقیقه
دسته بندی