سنسور سرعت DU110S

Speed sensor DU110S ifm

Evaluation unit for safe speed and underspeed monitoring

واحد ارزیابی برای نظارت بر سرعت ایمن و کم سرعت

 

  • برای تشخیص ایمن کم سرعت
  • تنظیم آسان مقدار از پیش تعیین شده از طریق کلید چرخشی
  • محدوده سرعت قابل تنظیم بسیار بزرگ
  • LED هایی که به وضوح قابل مشاهده هستند برای نشان دادن عملکرد، رهاسازی، خطا و وضعیت سوئیچینگ
  • مانیتورینگ دو کانال ورودی با هر کدام یک رله خروجی مجزا
دسته بندی