سنسور سطح LMC510

Sensor for point level LMC510 ifm

  • برای کنترل سطح قابل اعتماد در مخازن و کانتینرها
  • دو خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی، یکی از آنها با رابط ارتباطی IO-Link
  • از پیش تنظیم شده روی روغن و رسانه های مبتنی بر روغن
  • اتصال فرآیند ساده از طریق آداپتور پیچ

 

دسته بندی