سنسور سطح LMT392

Sensor for point level LMT392

  • برای کنترل سطح قابل اعتماد در مخازن و کانتینرها
  • طراحی بهداشتی برای نیازهای صنایع غذایی و آشامیدنی
  • استفاده در رسانه های مایع و چسبناک و مواد فله
  • تمایز رسانه ها با پارامترسازی خروجی های سوئیچینگ

 

دسته بندی