سنسور سطح LR8020

level sensor LR8020 ifm 

  • برای کنترل سطح قابل اعتماد در مخازن و کانتینرها
  • مناسب برای آب، روغن و خنک کننده
  • سیستم مدولار متشکل از واحد ارزیابی و پروب
  • سازگاری با ارتفاعات مختلف ظرف از طریق کوتاه کردن پروب
دسته بندی