سنسور سطح LT3024

Electronic level and temperature sensor LX0020  ifm

تشخیص سطح قابل اطمینان در ظروف و مخازن
برای استفاده در آب، روغن و خنک کننده
تنظیم کاربر پسند عملکرد سوئیچینگ و نقاط سوئیچ
مانیتورینگ سطح و دما فقط با یک واحد

 

دسته بندی