سنسور سطح LX0020

Sensor for point level LX0020  ifm

برای کنترل سطح قابل اعتماد در مخازن و کانتینرها
محدوده دمای عملیاتی گسترده
استفاده در رسانه های مایع و چسبناک و مواد فله
تمایز رسانه ها با پارامترسازی خروجی های سوئیچینگ

 

دسته بندی