سنسور شیب و زاویه JD2120

Inclination sensor JD2120 ifm

  • ادغام سنسور شتاب و ژیروسکوپ (IMU)
  • جبران شتاب های خارجی
  • دقت اندازه گیری بالا در مورد حرکت پویا
  • مسکن فشرده و مستحکم