سنسور شیب و زاویه JN2200

Inclination sensor JN2200 ifm

  • اندازه گیری دقیق زوایای شیب در محورهای X و Y
  • دقت اندازه گیری بالا در کل محدوده زاویه ای در دو محور
  • دارای دو خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی، دو خروجی آنالوگ مقیاس پذیر و IO-Link
  • بدنه فشرده و مستحکم
  • امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن