سنسور فشار PI1094

PI1094 Flush pressure sensor with display ifm

  • اندازه گیری ترکیبی سطح و تشخیص سطح نقطه با خروجی آنالوگ / سوئیچینگ
  • مقاوم در برابر تمیز کردن فشار بالا با مواد تمیز کننده تهاجمی
  • برای استفاده در دماهای بالا در فناوری فرآیند
  • طراحی بهداشتی برای نیازهای صنایع غذایی و آشامیدنی
دسته بندی