سنسور فشار PY9060

 Pressure sensor PY9060 ifm

  • مناسب برای استفاده در فرآیندهای هموژنایزر
  • خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی با IO-Link و خروجی آنالوگ مقیاس پذیر
  • نمایشگر قرمز/سبز برای شناسایی واضح محدوده قابل قبول
  • اتصال فرآیند می تواند برای تراز بهینه چرخانده شود

 

دسته بندی