سنسور مغناطیسی MFS202

Magnetic sensor MFS202 ifm

  • نقطه سوئیچ ایمن همچنین در صورت تلرانس های مکانیکی
  • محدوده حسی طولانی حتی از طریق فلزات غیرقابل مغناطیسی
  • نقطه سوئیچ پایدار و قابل تکرار در دما
  • نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ
  • مقاومت بالا در برابر ضربه، ضربه و لرزش

 

دسته بندی