سنسور نوری OGD597

Photoelectric distance sensor OGD597 ifm

  • طراحی جمع و جور کوچک با استاندارد M18 و فناوری زمان پرواز PMD
  • اندازه گیری با نزدیکترین میلی متر و نظارت بر فواصل در فرآیند اجرا
  • تنظیم آسان با 3 دکمه یا IO-Link
دسته بندی