سنسور نوری OR0010

Through-beam sensor receiver OR0010 ifm

  • به خصوص مسکن فشرده برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است
  • برد بسیار طولانی
  • برای اتصال به تقویت کننده سوئیچینگ
  • به لطف تنظیمات ثابت، فوراً آماده بهره برداری است
دسته بندی