سنسور نوری OU5070

Retro-reflective sensor OU5070 ifm

  • محفظه فشرده برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است
  • تنظیم بصری حساسیت از طریق پتانسیومتر
  • نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ
  • محدوده ولتاژ عملیاتی بزرگ
  • دارای فیلتر پلاریزه
دسته بندی