سنسور نوریOGW202

Diffuse reflection sensor with background suppression OGW202 ifm

  • محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
  • سرکوب پس زمینه دقیق
  • تنظیم بصری حساسیت از طریق پتانسیومتر
  • تنظیم بصری حساسیت از طریق پتانسیومتر
  • نسبت قیمت/عملکرد عالی

     

دسته بندی