فلومتر مغناطیسی SM2500

Magnetic-inductive flow meter SM2500 ifm

  • اندازه گیری دقیق دبی، مصرف و دمای متوسط
  • دقت بالا، تکرارپذیری و دینامیک اندازه گیری
  • تشخیص دقیق لوله خالی
  • دارای خروجی سوئیچینگ، خروجی آنالوگ و خروجی پالس

 

دسته بندی