فلومتر مغناطیسی SM8604

Magnetic-inductive flow meter SM8604 ifm

  • اندازه گیری دقیق دبی، مصرف و دمای متوسط
  • دقت بالا، تکرارپذیری و دینامیک اندازه گیری
  • دارای دو خروجی آنالوگ دقیق
دسته بندی