فلومتر ورتکس SV7614

Vortex flow meter SV7614 ifm

  • تشخیص قابل اعتماد جریان و دمای متوسط
  • خروجی آنالوگ خطی شده دقیق
  • صفحه نمایش را می توان برای تراز بهینه چرخاند
  • صفحه نمایش رنگی قابل خواندن با تغییر رنگ قرمز/سبز
  • مناسب برای آب، آب دیونیزه و آب خنک کننده
دسته بندی