فلومتر ورتکس SV8150

Vortex flow meter SV8150 ifm

  • تشخیص قابل اعتماد جریان و دمای متوسط
  • خروجی آنالوگ خطی شده دقیق
  • مناسب برای آب و رسانه های مبتنی بر آب
  • برای نصب در لوله ها
  • دقت بالا در نظارت بر جریان و دما
دسته بندی