کابل اتصال EVM071

Connection cable EVM071 ifm

  • برای برنامه های کاربردی در ماشین های متحرک و به ویژه در محیط های صنعتی خشن
  • محدوده دمای عملیاتی بزرگ و درجه حفاظت بالا
  • مقاوم در برابر لرزش و ضربه به لطف حلقه اتصال با مکانیزم قفل
  • مقاومت در برابر نوسانات سریع دما و پاشش نمک

 

دسته بندی