کابل اتصال EVW184

level sensor LR8020 ifm

  • امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
  • مقاوم در برابر لرزش و ضربه به لطف حلقه اتصال با مکانیزم قفل

 

دسته بندی